ETAPY KONKURSU:

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach.

1

I etap Konkursu  odbędzie się do 12.10.2018 r., godz. 23:59. W tym okresie wszyscy zainteresowani za pomocą̨ Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.logup.pl mogą przesyłać drogą mailową swoje Projekty na adres wskazany przez Organizatora. Formularz Zgłoszeniowy zawiera szczegółowy opis Projektu.
2

II etap Konkursu odbędzie się do dnia 17.10.2018 r. W tym etapie powołana przez Organizatora Kapituła Konkursowa dokona wyboru najlepszych Projektów spośród wszystkich nadesłanych Formularzy Zgłoszeniowych, o czym poinformuje drogą elektroniczną Uczestników.
3

III etap Konkursu odbędzie się pomiędzy 17.10.2018 – 26.10.2018 r. W trakcie tego etapu Uczestnicy zaprezentują najlepsze projekty on-line przed Kapitułą Konkursową. O wynikach organizatorzy konkursu poinformują Finalistów do dnia 31.10.2018 r.

FINAŁ KONKURSU:

Zwycięzcy konkursu, a także wyróżnieni finaliści zostaną ogłoszeni 14 listopada 2018 r. podczas 10. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Magazynowania i Logistyki Modern Warehouse, odbywającego się w Warszawie i zaprezentują się w Hotelu Airport Okęcie.

NAGRODY

 I miejsce - pakiet nagród o łącznej wartości
30 000 zł,
na którą składają się:
  • usługi promocyjne ze strony Wydawnictwa Forum Media Polska,
  • usługi mentoringowe wybranych członków Kapituły Konkursowej,
  • dodatkowa nagroda pieniężna od Partnera konkursu.
II miejsce - pakiet nagród o łącznej wartości
10 000 zł,
na którą składają się:
  • usługi promocyjne ze strony Wydawnictwa Forum Media Polska,
  • usługi mentoringowe wybranych członków Kapituły Konkursowej.
III miejsce - pakiet nagród o łącznej wartości
5 000 zł,
na którą składają się:
  • usługi promocyjne ze strony Wydawnictwa Forum Media Polska,
  • usługi mentoringowe wybranych członków Kapituły Konkursowej.

KONGRES MODERN WAREHOUSE

Najważniejsze wydarzenie praktyków logistyki – dyrektorów, kierowników, menedżerów centrów dystrybucyjnych lub magazynów, dyrektorów ds. zaopatrzenia, specjalistów ds. gospodarki materiałowej, członków zarządu, dyrektorów, kierowników ds. logistyki, osób decyzyjnych chcących poszerzyć wiedzę na temat usprawnień, które można wprowadzić w firmie, stosując nowoczesne rozwiązania magazynowe.

KAPITUŁA KONKURSOWAMichał Pajdak
Prezes zarządu Appgration, założyciel Fabryki Innowacji i3, członek Komitetu Sterującego Klastra eCommerceConnections.
Wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Politechnice ... więcej Poznańskiej oraz w Wyższej Szkole Bankowej. Mentor w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych, a także w międzynarodowym projekcie EUXCEL. Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył amerykański University of California, Berkeley, Haas School of Business, na którym zajmował się tematyką komercjalizacji. Pracował dla uznanych instytucji polskich i zagranicznych, w tym dla Comarch S.A. (dyrektor sprzedaży), nagrody Innowacyjności Targów Outsourcingu (szef kapituły), Blix (business development director), fińskiej Opus Capita (business development director), Instytutu Logistyki i Magazynowania/GS1 Poland (szef sprzedaży/marketingu), Należy do Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Michał Pajdak specjalizuje się w integracji danych w czasie rzeczywistym, zarządzaniem łańcuchami dostaw i logistyką. Szczególnie interesuje go elektroniczna wymiana i outsourcing procesów (finansowych, logistycznych – purchase to pay, order to cash). Jego mocne strony to duża interdyscyplinarność, zrozumienie skomplikowanych procesów w firmach, trendów światowych oraz specyfiki rynku CEE i regionalnego klienta. Laureat programu Top 500 Innovators, największego rządowy program wspierania innowacyjności.
Artur Olejniczak
Instytut Logistyki i Magazynowania
Związany zawodowo z Instytutem Logistyki i Magazynowania. Pełni funkcję sekretarza redakcji czasopisma „Logistyka”. Trener Biznesu i wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki. Moderator i keynote... więcej speaker największych branżowych konferencji branży TSL. Od wielu lat baczny obserwator i recenzent rynku magazynowego oraz KEP w Polsce. Autor ponad 70 publikacji dotyczących TSL na łamach czasopisma „Logistyka”, „Gazety Wyborczej”, miesięcznika „Press” i innych. Specjalizuje się w popularyzowaniu szerokiemu gronu odbiorców różnych aspektów związanych z logistyką i branżą TSL.
Mateusz Staniszewski
Dyrektor Centrum Dystrybucyjnego Wola Krzysztoporska w Kaufland Markety Polska
W firmie Kaufland Polska od początku działalności, czyli od 17 lat. W branży TSL od 1998 roku. Centrum w Woli... więcej Krzysztoporskiej o powierzchni 100 000 mkw. budował od podstaw, jako szef projektu. Od 11 lat tworzy zespół oraz dba o wyniki i rozwój jednego z największych pełnoasortymentowych centrów dystrybucyjnych w Polsce. Centrum rozwija się dynamicznie – w roku 2010 powstał Automatyczny Magazyn Wysokiego Składowania o pojemnością 42 000 palet. W 2018 roku uruchomiony został Automatyczny Magazyn Artykułów Drobnicowych działający na zasadzie towar do człowieka. Przyszłość CD w Woli Krzysztoporskiej to jeszcze kilka projektów w kierunku automatyzacji procesów logistycznych.

Prywatnie pasjonat motocyklizmu, zarówno szosowego jak i off road.
Piotr Sędziak
Dyrektor operacyjny / prokurent ABC Data S.A., członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki
Z logistyką dystrybucji związany jest od blisko 20 lat. Obecnie pracuje jako dyrektor ds. operacji oraz prokurent... więcej w spółce ABC Data S.A. Odpowiada za logistyczne wsparcie sprzedaży i organizację pracy pionu operacyjnego na ośmiu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej poprzez zapewnienie właściwego przepływu towaru od momentu jego podjęcia u jednego z ponad 400 dostawców do momentu zakończenia obsługi posprzedażnej.

Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów. Koordynator projektu Top Young 100 w zakresie kontaktów z parterami biznesowymi - inicjatywy PSML skierowanej do najlepszych studentów logistyki w Polsce.

Absolwent logistyki w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, zarządzania jakością oraz studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz będący aktualnie w trakcie certyfikacji Lean Black Belt w EY Academy i certyfikacji PMP według metodyki realizacji projektów PMI. Pasjonat roli informatyki, automatyzacji, zarządzania procesowego i projektowego w nowoczesnej organizacji logistyki. Lubi stale usprawniać procesy i dzielić się posiadaną wiedzą.
Arkadiusz Kawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny UEP, pracownik Katedry Logistyki i Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor trzech książek, w tym materiałów dydaktycznych... więcej w zawodzie spedytor-logistyk, ponad 160 publikacji popularyzatorskich oraz 120 naukowych. Laureat konkursu na stypendia dla młodych, wybitnych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prestiżowego konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Realizował liczne projekty i ekspertyzy dla takich organizacji i firm, jak: Urząd Miasta Poznania, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, GS1, AT Kearney, KPMG, Deloitte, Merlin.pl, SGB-Bank, Poczta Polska, UPS, DPD Polska (Siódemka), Volkswagen Poznań, PKS Poznań, Stomil, Pepco, Autostrada Wielkopolska, NaviExpert, Sheepla. Opiniotwórca i autor artykułów w wielu czasopismach, m.in. Wprost, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Gazeta Prawna, Logistyka a Jakość.

Aktualnie jest kierownikiem grantu „Kreowanie sieci wartości w handlu elektronicznym w ujęciu logistyczno-marketingowym” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), pełni również rolę konsultanta w międzynarodowym projekcie badawczym „Digital Economy, Innovation, and East Asia’s Competitiveness in GVCs” prowadzonym przez Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) w Indonezji w zakresie dwóch obszarów: „Cross-border e-Commerce in ASEAN and East Asia” oraz „Improving E-Commerce Enabling/Supporting Connectivity in Asia”.

Członek Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Rozwoju (Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku - TRANS) oraz członek Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (Grupa Robocza – Wyspecjalizowane procesy logistyczne). Ekspert naukowy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Ekspert programu Vacational Competence Certificate (VCC).

Wykładowca na studiach MBA Atlanta i podyplomowych „Logistyki i Zarządzania Międzynarodowymi Łańcuchami Dostaw”, „Zarządzania Sprzedażą” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, „Organizacji i Zarządzania Produkcją” na Politechnice Poznańskiej, „Logistyka w praktyce” na Politechnice Gdańskiej, „Zarządzanie ekspansją zagraniczną i rozwojem w branży fashion” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadził szkolenia m.in. dla Kompanii Piwowarskiej, Jutrzenka Colian, Uczelnianego Centrum Innowacji Transferu Technologii UAM i Preinkubatora Akademickiego UAM, Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Szymon Górski
Dyrektor Działu Logistyki Volkswagen Group Polska
Logistyczne doświadczenie w obszarze automotive buduje już od ponad 15 lat. W tym czasie odpowiadał m.in. za definiowanie standardów... więcej i zapewnienie jakości, obsługę i kontakt z klientem, operacyjne zarządzanie czy przeprowadzanie przetargów. Doświadczenie zbierał zarówno w zakresie magazynowania i dystrybucji oryginalnych części i akcesoriów, jak i logistyki nowych samochodów. W obu wymienionych obszarach miał okazję zarządzać wieloma projektami. Praca przy nich była okazją do zebrania doświadczeń w zakresie współdziałania w międzynarodowych strukturach. Największe z projektów to: Optymalizacja procesów w obszarze logistyki samochodów, Przygotowanie koncepcji, realizacja budowy oraz uruchomieniem nowego Centrum Dystrybucji Oryginalnych Części i Akcesoriów. Uczestniczył również w projekcie wdrożenia modułu eWM w obszarze Centrum Dystrybucji. Dzisiaj odpowiedzialny za całą logistykę w firmie Volkswagen Group Polska.
Bartosz Jacyna
Menedżer projektów strategicznych
Logisys, HUB logistics
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stypendysta Leipzig Graduate School of Management. Założyciel firmy doradztwa logistycznego... więcej Logisys. Od kilkunastu lat realizuje i nadzoruje projekty logistyczne i doradcze. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, planowaniu i rozwiązywaniu problemów na styku logistyki i pozostałych funkcji w firmie. Inicjator i dyrektor Panelu Polskich Menedżerów Logistyki. Moderator, autor artykułów w czasopismach branżowych, założyciel blogistyka.pl – bloga opisującego polską rzeczywistość przez pryzmat problemów logistycznych. Zwycięzca Pierwszego Turnieju Piłkarzyków Logistyków, rozegranego podczas III kongresu Modern Warehouse. Uruchamiał lub pracował w projektach analitycznych i doradczych dla takich firm, jak: Aluprof, Grupa Żywiec, Bakoma, DHL, EMPiK, Grupa Iglotex, InPost, Mondi, Pfeifer & Langen, Philips, POLOmarket, Żabka Polska i inne. Jedna ze „100 twarzy polskiej logistyki” wg czasopisma Logistyka a Jakość.
MARIUSZ PUTO
General manager
Mantis Polska
Absolwent AGH kierunku Elektronika oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek MBA. Z branżą logistyczną związany od ponad 20 lat... więcej na stanowiskach zarządczych. Obecnie pełni funkcję dyrektora generalnego firmy Mantis Polska, która jest jednym z wiodących dostawców rozwiązań klasy WMS dla firm logistycznych, dystrybucyjnych i e-commerce. Nadzorował realizację wdrożeń systemów WMS m.in. w firmach 3LP, X-kom i PSB.
JACEK ŻAK
Politechnika Poznańska
Profesor Politechniki Poznańskiej jest kierownikiem Zakładu Logistyki na Politechnice Poznańskiej. W różnych okresach pełnił funkcję doradcy i członka Rad Nadzorczych w ok. 50... więcej przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych (m.in. IKEA Poland, VW Poznań Sp. z o.o., Kompania Piwowarska, CalTrans). Jest dwukrotnym stypendystą Fulbrighta w dziedzinie transportu i logistyki, marketingu, wspomagania decyzji menedżerskich (Senior na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz Junior na Uniwersytecie Harvarda). Dorobek publikacyjny obejmuje około 150 pozycji, w tym: 8 książek, monografii, rozpraw i podręczników akademickich, 60 artykułów i 80 publikowanych prezentacji konferencyjnych. Jacek Żak, był także współzałożycielem Jakdojade.pl
Anna Frąckowiak
Redaktor naczelna „Nowoczesnego Magazynu”
Redaktor naczelna "Nowoczesnego Magazynu. Z branżą TSL związana od ponad 10 lat. Początkowo jako dziennikarz, następnie redaktor czasopism... więcej "Nowoczesny Magazyn", "Logistyka a Jakość", "Transport i Spedycja". Organizator siedmiu edycji Ogólnopolskiego Kongresu Logistyki i Magazynowania MODERN WAREHOUSE oraz sześciu edycji Ogólnopolskich Warsztatów Szefów Logistyki LOGDAYS. Inicjator "Profesjonalnych Warsztatów Magazynowych" odbywających się od 5 lat w najciekawszych obiektach magazynowych w Polsce (do tej pory w CD IKEA, JYSK, VW Group Polska, THULE Group, Intersport, Europa Systems, Bury Technologies, Polbita, Hoop Polska).
Magdalena Libiszewska
Redaktor naczelna „Logistyki a Jakość”, Redaktor „Nowoczesnego Magazynu”
Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 10 lat odpowiedzialna za projekty wydawnicze... więcej kierowanego dla środowiska menedżerów logistyki, początkowo jako koordynator dodatków specjalistycznych, później redaktor czasopisma „Transport i Spedycja”, redaktor naczelna „Logistyki a Jakość” i redaktor prowadząca „Nowoczesny Magazyn”. Odpowiedzialna również za portale internetowe LAJ.pl i NM.pl. Współorganizatorka wydarzeń – Ogólnopolskiego Kongresu Logistyki i Magazynowania Modern Warehouse, Ogólnopolskich Warsztatów Szefów Logistyki Logdays i Profesjonalnych Warsztatów Magazynowych.
Partner:
Partnerzy merytoryczni:
Partnerzy medialni:

KONTAKT

Potrzebujesz szczegółowych informacji? Wypełnij poniższy formularz – gwarantujemy odpowiedź w ciągu 1 godziny!

 


 

Wiadomość*:


Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

Zgadzam się na kontakt ze strony wydawnictwa Forum Media Polska sp. z o.o. drogą elektroniczną i telefoniczną w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania sprofilowanej oferty produktów i usług wydawnictwa lub jego partnerów.*

Nie jestem robotem*

Magdalena Libiszewska
Redaktor naczelna „Logistyki a Jakość”
Redaktor „Nowoczesny Magazyn”
adres e-mail
tel. +48 61 66 83 121
tel. kom.: +48 607 551 229

Aneta Kuźmicka
Szef Pionu Wydawnictw i Konferencji Logistyczno - Produkcyjnych
adres e-mail
tel. +48 61 66 55 891
tel. kom.: +48 607 716 527